اطلاعیه پیرامون مشکل سامانۀ سجاد برای گرایش آموزش مهندسی

شناسه : 114528635

اطلاعیه پیرامون مشکل سامانۀ سجاد برای گرایش آموزش مهندسی


به آگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش مهندسی می رساند، مشکل نبود عنوان این رشته در سامانۀ سجاد از ماه قبل پیگیری شد. مکاتبات لازم با مسئولین دانشکده علوم مهندسی و دانشکدگان فنی انجام شد و مشکل دانشجویان منعکس شد، و قرار شد تا نامه نگاری با مسئولین وزارتی دربارۀ رفع مشکل صورت گیرد.
در حال حاضر نامه ای که ارسال شده است در حوزۀ معاونت آموزشی دانشگاه تهران – نزد خانم زلیخا فرقانی – است. ایشان طی تماسی بیان کردند که:
"این مشکل تعداد بسیاری از رشته ها است، و موضوع در دست اقدام است. ولی چنانچه دانشجویی نیاز به اقدام فوری دارد مستقیماً با من تماس بگیرد تا شخصاً در تکمیل قسمت مربوط به ایشان در سامانۀ سجاد اقدام کنم."
 
بنابراین، هر دانشجویی که چنین مشکلی دارد با خانم فرقانی (شماره 61112610 یا 61112643 داخلی101) تماس بگیرد.
 
با تشکر
سید محمود طاهری
مدیر گرایش آموزش مهندسی

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.