انتخاب اساتید دانشکده علوم مهندسی به عنوان اساتید برگزیده بخش جشنواره یادگیری الکترونیکی در اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

شناسه : 112609113

انتخاب اساتید دانشکده علوم مهندسی به عنوان اساتید برگزیده بخش جشنواره یادگیری الکترونیکی در اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال


در اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال، اساتید دانشکده علوم مهندسی، سرکار خانم دکتر اعظم مانی ورنوسفادرانی و سرکار خانم دکتر مریم ذوقی، به عنوان دو تن از اساتید برگزیده بخش جشنواره یادگیری الکترونیکی منتخب شدند.

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (8 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.