اولین نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات - ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

شناسه : 108242984

اولین نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات - ۱۷ فروردین ۱۴۰۰


نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات با سخنرانی خانم دکتر سعیده پارسایی فرد از دانشگاه تورنتو  
۱۷ فروردین  ۱۴۰۰
ساعت ۱۶
شرکت در این جلسه رایگان است.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.