برنامه‌نویسی کامپیوتر- محتوای درس

شناسه : 112921350

برنامه‌نویسی کامپیوتر- محتوای درس


4- محتوای درس:

  سرفصل محتوا مرجع پیوندها
حل مسئله و برنامه نویسی آشنایی با روشهای حل مسئله، آَشنایی با کلیات زبان C++، آشنایی با فرایند کامپایل برنامه، آشنایی با انواع خطا فصل 1 کتاب -
دستورات پایه و شرطی آشنایی با متغیرها، عبارات ریاضی و مقایسه ای، دستور جایگزینی و دستور شرطی if فصل 2 کتاب -
حلقه های تکرار آشنایی با حلقه تکرار while، آشنایی با ترکیب حلقه ها و دستورات شرطی، حلقه های تودرتو، حلقه for فصل 3 کتاب -
تابع آشنایی با طراحی بالا به پایین و مفهوم تابع، تمایز بین پارامترهای مقداری و عطفی، استفاده مجدد از تابع، متغیرهای محلی فصل 4 کتاب -
آرایه های یک بعدی نحوه تعریف و دریافت عناصر یک آرایه، نحوه دسترسی به یک عنصر، توانایی ارسال آرایه به عنوان پارامتر تابع فصل 5 کتاب -
توابع بازگشتی (خودفراخوان)  آشنایی با شیوه حل مسئله به کمک رابطه بازگشتی، آشنایی با توابع خودفراخوان، شناخت حالت پایه و بازگشتی فصل 6 کتاب -
مباحث تکمیلی دامنه متغیرها، محدوده مجاز اعداد، عملگرهای تکمیلی C++، نوع داده شمارشی، رکورد، دستور switch، حلقه do-while  و دستورات break و continue فصل 7 کتاب -
آرایه دوبعدی تعریف آرایه دو بعدی، دسترسی به عناصر آرایه دو بعدی، مقداردهی اولیه به عناصر، پردازش سطری و ستونی عناصر آرایه دو بعدی، ارسال آرایه دو بعدی به توابع فصل 8 کتاب -
فایل ها آشنایی با فایل های متنی، نحوه نوشتن اطلاعات در فایل متنی، خواندن اطلاعات از فایل متنی فصل 9 کتاب -
10  کلاس و شئ گرایی آشنایی با مفهوم مدلسازی، آَشنایی با مدلسازی شئ گرا، آشنایی با نحوه تعریف کلاس در ++C، آشنایی با تعریف مشخصه ها و توابع عضو کلاس، سازمان دهی کد یک کلاس در دو فایل توصیف و پیاده سازی  فصل 10 کتاب -
11  اشاره گرها تعریف متغیر از نوع اشاره گر، دسترسی به متغیرها از طریق اشاره­گر، ایجاد داده های پویا و دسترسی به آن ها، حذف داده پویا فصل 11 کتاب -

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.