ترکیب هیات راهنمایی و مشاورۀ پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش مهندسی

شناسه : 116756730

ترکیب هیات راهنمایی و مشاورۀ پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش مهندسی


به آگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش مهندسی می رساند: بنا بر نظر مصوبۀ شورای دورۀ آموزش مهندسی، دانشجویان می توانند ترکیب استاد راهنمای اول و استاد راهنمای دوم و استاد مشاور را از هر دانشگاه یا مرکز پژوهشی انتخاب کنند. در هر صورت استاد راهنمای اول از دانشگاه تهران باشد و در ترکیب راهنمایی و مشاوره دست کم یک نفر از دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی باشد.

مدیر گرایش آموزش مهندسی

سید محمود طاهری

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 2.3333333333333335 stars out of 5.