تهیه و ارائۀ پیشنهادۀ پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش مهندسی (ورودی 1399)

شناسه : 114351136

تهیه و ارائۀ پیشنهادۀ پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش مهندسی (ورودی 1399)


به آگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش مهندسی(ورودی 1399) می رساند: بنا بر نظر معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، این دانشجویان باید عنوان پایان نامه و استاد (یا اساتید راهنما) را به منظور تایید در شورای گرایش آموزش مهندسی، تا اول بهمن 1400 اعلام کنند، و سپس در صورت تایید عنوان و استاد (یا اساتید راهنما)، پیشنهادۀ کامل را تا آخر بهمن ماه برای بررسی در این شورا، به آموزش دانشکده تحویل نمایند. برای دسترسی به فرم ها مورد نیاز به صفحه مراجعه نمایید.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.