دانشجویان آموزش مهندسی 1400

شناسه : 113699199

دانشجویان آموزش مهندسی 1400


زهرا اکبری پردنجانی مجموعه علوم کامپیوتر دانشگاه شهر کرد z.akbari_7193@yahoo.com

الهام پیری تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه جامع علمی کاربردی ماشین سازی اراکpiri_t2@yahoo.com

منا رضاپور کارشناسی مهندسی برق گرایش قدرت دانشگاه تهران mona.rezapour۷۵@gmail

محمدجواد سلیمانی مجموعه ایمنی صنعتی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی mjsa۱۳۷۶@gmail.com

حسین صبوری ابرکوه مهندسی صنایع- تحلیل سیستم‌ها دانشگاه علم وصنعت h.sabouri@gmail.com

پریسا فاضلی مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب parisa.azimi1397@gmail.com

سمیه کوثری پور مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر موسسه غیرانتفاعی ابن یمین somifatehi1@gmail.com

آرزو ملازاده مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری موسسه آموزش عالی آزاد انفورماتیک ایران a.molazade@ymail.com

فاطمه میرزائی مجموعه فیزیک دانشگاه الزهرا (س) fatemeh_mirzaee@icloud.com

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.