ششمین نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات با سخنرانی آقای مهندس مجتبی صحرایی، دانشجوی دکترا در دانشگاه UCLA

شناسه : 113071800

ششمین نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات با سخنرانی آقای مهندس مجتبی صحرایی، دانشجوی دکترا در دانشگاه UCLA


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.