پنجمین نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات با سخنرانی آقای دکتر آرمین علاقی، استاد دانشگاه واشنگتن

شناسه : 111450418

پنجمین نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات با سخنرانی آقای دکتر آرمین علاقی، استاد دانشگاه واشنگتن


پنجمین نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات با سخنرانی آقای دکتر آرمین علاقی، استاد دانشگاه واشنگتن
شرکت در این جلسه رایگان است
دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰
ساعت ۱۱ صبح
 
 
:لینک راهنمای ورود به جلسه با ادوبی کانکت
https://utec.ut.ac.ir/101

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.