چهارمین نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات با سخنرانی آقای دکتر احسان واحدی

شناسه : 110738549

چهارمین نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات با سخنرانی آقای دکتر احسان واحدی


چهارمین نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات با سخنرانی آقای دکتر احسان واحدی، پژوهشگر ارشد شرکت مایکروسافت
شرکت در این جلسه رایگان است.
سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت ۱۱ صبح
 
 
 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.