اهداف

علوم مهندسی زیست محیطی, حوزه‌ای میان رشته ای است که نیازمند همراهی اصول شیمیائی، بیولوژیکی و فیزیکی با تجزیه و تحلیل مهندسی برای محافظت محیط زیست، ترمیم و پایش­های زیست محیطی است. علوم مهندسی زیست محیطی درس های مختلفی را ترکیب می‌کند تا برنامه‌ای را که پایه‌ای قوی در علوم و مهندسی دارد, ایجاد کند. این گرایش علاوه بر آنکه دانشجویان را برای کار در حوزه­های مختلف محیط زیست (با تاکید بر جنبه های مهندسی) آماده می­کند، آنها را برای تحصیل در دوره‌های دکتری در شاخه‌های مرتبط نیز آماده می‌سازد. این دانشکده پذیرای متقاضیانی با پیش زمینه علوم یا مهندسی است که دارای انگیزه و تمایل بکارگیری توانایی های ویژه برای حلمشکلات زیستی و زیست محیطی هستند.

مشخصات دوره

نوع دوره

تمام وقت

زبان دوره

فارسی

مکان برگزاری

دانشکده علوم مهندسی

شروع دوره

نیمسال اول (پاییز)

طول دوره

4 نیمسال

هزینه دوره

رایگان

افق های پیش رو

برنامه علوم مهندسی زیست محیطی بر فرآیندهای شیمیایی و بیولوژیکی متمرکز است که شامل کیفیت آب، آلودگی های محیط، چاره اندیشی و کنترل مواد خطرناک، آلودگی های در معرض انسان، بیوتکنولوژی زیست محیطی و حفاظت محیط زیست است. در این گرایش آموزش و پژوهش بر کاربرد اصول پایه بر تجزیه و تحلیل و شناخت مسائل زیست محیطی و ارائه راه حل های موثر دارد. این مسیر امکان چاره اندیشی موثر بر مسائل زیست محیطی جدید در زندگی انسان و سایر موجودات از جمله چالش­های رشد فزآینده آلاینده ها و تخریب­های اکولوژیکی را به دانش آموخته این رشته می­دهد.

سوالات متداول

....