رمزنگاری و اطلاعات کوانتومی

 

اهداف

در این گرایش هدف ما بر این است که دانشجویان ضمن یادگیری اصول پایه مکانیک کوانتومی با نحوه کاربرد آن در انجام محاسبات در ابعاد ریز ادوات محاسباتی آشنا شده و به قابلیت های جدید و کاربردی آن در محاسبات ، اطلاعات و انتقال اطلاعات امن در شاخه رمز نگاری که این رویکرد جدید کوانتومی به روی محاسبات و اطلاعات باز می کند؛ آشنایی کامل به دست می آورند.

مشخصات دوره

نوع دوره

تمام وقت

زبان دوره

فارسی

مکان برگزاری

دانشکده علوم مهندسی

شروع دوره

نیمسال اول (پاییز)

طول دوره

4 نیمسال

هزینه دوره

رایگان

افق های پیش رو

پس از فارغ التحصیلی در این گرایش دانشجویان می توانند در زمینه های انتقال اطلاعات امن ، کدینک و رمز نگاری ، ارایه ادوات و ابزارآلات مناسب جهت انجام محاسبات امن و با سرعت به روش کوانتومی، ارایه الگوریتم های کوانتومی جهت انتقال اطلاعات و انجام محاسبات کوانتومی و ایجاد کانال های مخابراتی امن کوانتومی جهت انتقال اطلاعات به تحقیق ، مطالعه و کار آفرینی بپردازند.

سوالات متداول

....