« بازگشت

افتخار بزرگی دیگر برای دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران : دکتر اکرم حسینیان، در بین 2 درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

شناسه : 105261236

افتخار بزرگی دیگر برای دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران : دکتر اکرم حسینیان، در بین 2 درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.


دکتر اکرم حسینیان ، دانشیار دانشکده علوم مهندسی، در بین ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.
به گزارش روابط
 عمومی پردیس دانشکده های فنی، بر اساس آخرین به روزرسانی پایگاه داده های نویسندگان مقالات علمی با شاخص های استنادی استاندارد، ۳۱ نفر از اعضای هیأت علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، به عنوان ۲ درصد دانشمندان برتر جهان انتخاب شدند.

آخرین به روزرسانی این پایگاه، که بر اساس استنادات ارجاعی پایگاه داده های علمی Scopus انجام می شود، اعضای هیأت علمی پردیس دانشکده های فنی، با حضور ۳۱ نفر عضو در فهرست نهایی، پر افتخارترین پردیس دانشگاه تهران و پرافتخارترین دانشکده در سطح کشور بودند.

بر اساس این فهرست، از دانشگاه تهران در مجموع ۷۶ عضو هیأت علمی در این فهرست حضور دارند که ۳۱ نفر آنان از اعضای هیأت علمی پردیس دانشکده های فنی هستند. این در حالی است که نام بسیاری از دانشگاه های مطرح اروپایی و امریکایی، در این فهرست، با تعداد بسیار کمی (کمتر از ۱۰ نفر) از اعضای هیأت علمی درج شده است. بخشی از نفرات منتخب این فهرست، شامل فعالیت های طول دوره خدمت و بخشی شامل فعالیت های یک ساله اخیر بوده است.

نحوه انتخاب و شاخص های این فهرست، در این لینک دستیاب است.

اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده علوم مهندسی، کسب این افتخار ارزشمند را به ایشان تبریک می گوید.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.