اعضای هیات علمی

علی فهیم

علی فهیم،

استادیار
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 42530 ارجاعات
  • 102 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 115502 ارجاعات
  • 150 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • استاد مشاور انجمن علمی دانشکده علوم مهندسی 1399←…
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشکده علوم مهندسی 1398←1399
  • معاون اداری و مالی دانشکده علوم مهندسی 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی