اعضای هیات علمی

سیدعبدالرضا ترابی

سیدعبدالرضا ترابی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3357 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

  • عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم مهندسی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1388 ← 1393

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1386 ← 1388

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1382 ← 1386