اعضای هیات علمی

سیدعبدالرضا ترابی

سیدعبدالرضا ترابی

پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2864 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰

طرح های کاربردی