اعضای هیات علمی

علی روستائی

علی روستائی،

استادیار
  • سرپرست آزمایشگاه فیزیک 1
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
صفحه رخ نما

1

Scopus
  • 225 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 266 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • سرپرست آزمایشگاه فیزیک 1 1398←1400
  • مسئول روابط عمومی دانشکده علوم مهندسی 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، صنعتی شریف ، کارشناسی مهندسی مکانیک

1382 ← 1386

فعالیت های علمی