اعضای هیات علمی

هادی امیری

هادی امیری،

استادیار
  • معاونت پژوهشی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 02161112244
صفحه رخ نما
Scopus
  • 117 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 112 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • معاونت پژوهشی دانشکده علوم مهندسی 1399←1402
  • عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم مهندسی 1396←1398
  • معاونت پژوهشی دانشکده علوم مهندسی 1396←1399
  • سرپرست آزمایشگاه فیزیک دو 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی برق مخابرات

… ← 1376

Ph.D ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی برق مخابرات

1379 ← 1385

فعالیت های علمی