اعضای هیات علمی

نوشین کریمیان

نوشین کریمیان،

استادیار
 • خزانه دار مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) در انگلستان و ایرلند
 • میزگرد تخصصی همکاری و تبادل علمی با آلمان
 • طراحی اولین بروشور بین المللی دانشکده علوم مهندسی - پردیس فنی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
صفحه رخ نما
Scopus
 • 178 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 268 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

 • عضو کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی EuMW 2019 1397←1398
 • داوری در کانفرانس تخصصی بین المللی EuMW 2019 1397←1398
 • داوری در کانفرانس تخصصی بین المللی IEEE ECE 2019 1397←1397
 • مسئول درس پایه برنامه نویسی کامپیوتر در نیمسال دوم 97-98 1397←1398
 • طراحی اولین بروشور بین المللی دانشکده علوم مهندسی - پردیس فنی 1397←…
 • میزگرد تخصصی همکاری و تبادل علمی با آلمان 1397←…
 • داوری جشنواره‌های تخصصی بین المللی IEEE Sensors 2018 1397←1397
 • عضو کمیته IEEE Women in Engineering 1395←1399
 • خزانه دار مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) در انگلستان و ایرلند 1394←1400
 • عضو مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) 1392←1399
 • عضو موسسه بریتانیایی تست های غیر مخرب (BINDT) 1392←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، منچستر - انگلستان ، مهندسی برق و الکترونیک

… ← 1393

فعالیت های علمی