اعضای هیات علمی

محمود شعبان خواه

محمود شعبان خواه،

استادیار
  • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی علوم مهندسی
دانشکدگان فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 67 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 65 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

  • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی علوم مهندسی 1396←…
  • معاونت مالی و اداری دانشکده علوم مهندسی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی