محاسبات عددی 03

شناسه : 113329542

محاسبات عددی 03


1- شناسنامه درس:

1-1- نام درس:

محاسبات عددی

2-1- مقطع درس:

کارشناسی

3-1- تعداد واحد درس:

3 واحد

4-1- پیش‌نیاز درس:

مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

4-1- هم‌نیاز درس:

معادلات دیفرانسیل

 

2- مشخصات درس:

1-2- اهداف آموزشی:

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با حل مسائل به روشهای عددی (تقریبی) است.

2-2- مرجع اصلی درس:

1- محاسبات عددی، دکتر مسعود نیکوکار و دکتر محمدتقی درویشی

2- محاسبات عددی، دکتر اصغر کرایه‌چیان

Applied Numerical Methods with MATLAB: for Engineers & Scientists, Steven Chapra

Numerical Computing with IEEE Floating Point Arithmetic, Michael L. Overton   

3- نمره‌بندی درس:

عنوان بخش درصد نمره
تکالیف 20%
امتحانک‌ها 15%
پروژه 5%
امتحان میان‌ترم 30%
امتحان پایان‌ترم 30%

 

4- محتوای درس:

  سرفصل محتوا مرجع سایر
خطا

تعریف تقریب و خطا، منابع خطا، نحوه ذخیره‌سازی اعداد در رایانه

فصل 1 کتاب

-
ریشه‌یابی

تعریف ریشه، قضیه نقطه میانی، معیارهای توقف، شرط همگرایی، مرتبه همگرایی، قضیه نقطه ثابت

فصل 2 کتاب

-
برازش منحنی (درونیابی و حداقل مربعات)

تقریب توابع با چندجمله‌ای‌ها، روش چندجمله‌ای‌های لاگرانژ، روش تفاضلات تقسیمی، روش تفاضل محدود، خطای درونیابی، روش حداقل مربعات، خطی‌سازی

فصل 3 کتاب

-
مشتق‌گیری عددی

استفاده از چندجمله‌ای درونیاب، روابط تفاضل محدود، مرتبه خطا، برونیابی ریچاردسون

فصل 4 کتاب

-
انتگرال‌گیری عددی

روش‌های نیوتن-کاتس، روش‌های انتگرالگیری گاوس، خطای روش‌های انتگرال‌گیری، روش رامبرگ

فصل 5 کتاب

-
حل عددی معادلات دیفرانسیل

روش تیلور، روش اویلر، روش‌های رونگه-کوتا، روش‌های ضمنی، پایداری روش‌ها

 

فصل 6 کتاب

-
حل عددی معادلات دیفرانسیل

مقدمه‌ای بر ماتریس‌ها و دستگاه معادلات خطی، روش‌های مستقیم، روش‌های تکراری، نحوه محاسبه ماتریس معکوس، دستگاه معادلات غیرخطی 

فصل 7 کتاب

-

 

5- تقویم درس:

شماره هفته یکشنبه سه‌شنبه

مقدمه

درس 1

درس 1

درس 1

درس 1

درس 1

درس 2

درس 2

درس 2

درس 2

درس 3

درس 3

درس 3

درس 3

درس 4

درس 4

9

درس 4

درس 4

10

درس 5

درس 5

11

درس 5

درس 5

12

درس 6

درس 6

13

درس 6

درس 6

14

درس 7

درس 7

15

درس 7

درس 7

 

کلیه تکالیف از طریق سایت elearn.ut.ac.ir تعریف و تحویل گرفته می شود.

موعد تحویل هر یک از تکالیف نیز در سایت فوق اطلاع رسانی می‌شود.

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.