چهارمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی

شناسه : 111226153

چهارمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی


برگزاری "چهارمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی" که در آبان ماه ۱۳۹۹ توسط دانشکده‌ی علوم مهندسی
"چهارمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی" در آبان ماه ۱۳۹۹ توسط دانشکده‌ی علوم مهندسی برگزار گردید، در فایل پیوست گزارش برگزاری همایش که توسط جناب آقای دکتر علی کمندی دبیر محترم همایش تهیه شده است، ارایه گردیده است. شایان ذکر است که همایش، با اعطای گواهینامه‌ها و انتشار مجموعه مقالات نهایی به کار خود پایان داد.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.