آزمایشگاه فیزیک 2

 
آزمایشگاه فیزیک عمومی 2 واقع در طبقه دوم دانشکده علوم مهندسی دارای قدمتی کهن در دانشکده فنی است که با مجهز بودن به پیشرفته‌ترین ابزارها و وسایل آموزشی امکان فراگیری عملی مباحث الکتریسیته و مغناطیس را برای دانشجویان فراهم می‌آورد. در این آزمایشگاه موضوعاتی نظیر:
- میدان الکتریکی، نیرو و قانون کولن
- ظرفیت و خواص خازن‌های تخت و کروی
- رفتار گذاری مدارهای RC ، RL و نوسانگرهای RLC در جریان مستقیم
- مدارهای جریان متناوب و مقاومت ظاهری
- میدان‌های مغناطیسی، قانون بیو- ساوار و قانون آمپر
- نیروی محرکه القایی و قانون القای فاراده
- نیروی مغناطیسی 
- اثر هال
- طرز عملکرد اسیلوسکوپ 
در قالب درسی تک واحدی مورد آزمایش و بررسی قرار می‌گیرد.
 
این آزمایشگاه همچنین در تلاش است تا با ارتقاء کیفی فعالیت‌های خود، در آینده خدماتی را در حوزه پژوهش به علاقه‌مندان ارائه کند.