آزمایشگاه فیزیک 2

 
آزمایشگاه فیزیک عمومی 2 واقع در طبقه دوم دانشکده علوم مهندسی دارای قدمتی کهن در دانشکده فنی است که با مجهز بودن به پیشرفته‌ترین ابزارها و وسایل آموزشی امکان فراگیری عملی مباحث الکتریسیته و مغناطیس را برای دانشجویان فراهم می‌آورد. در این آزمایشگاه موضوعاتی نظیر:
- میدان الکتریکی، نیرو و قانون کولن
- ظرفیت و خواص خازن‌های تخت و کروی
- رفتار گذاری مدارهای RC ، RL و نوسانگرهای RLC در جریان مستقیم
- مدارهای جریان متناوب و مقاومت ظاهری
- میدان‌های مغناطیسی، قانون بیو- ساوار و قانون آمپر
- نیروی محرکه القایی و قانون القای فاراده
- نیروی مغناطیسی 
- اثر هال
- طرز عملکرد اسیلوسکوپ 
در قالب درسی تک واحدی مورد آزمایش و بررسی قرار می‌گیرد.
 
چنانچه متقاضی استفاده از تجهیزات موجود در آزمایشگاه فیزیک ۲ هستید خواهشمند است فرم شماره ۱ را پر نموده و به ایمیل زیر ارسال نمایید.
همچنین لازم است فرم شماره ۲ نیز پس از انجام آزمایش، در محل آزمایشگاه تکمیل و تحویل داده شود.
 
آدرس ایمیل : mrezaii@ut.ac.ir
 

معرفی آزمایشگاه فیزیک 2 دانشکده علوم مهندسی- سال 1400