1- شناسنامه درس:

1-1- نام درس:

فیزیک عمومی 2

فیزیک الکتریسیته و مغناتیس

2-1- مقطع درس:

کارشناسی

3-1- تعداد واحد درس:

3 واحد

4-1- پیش‌نیاز درس:

ریاضی عمومی 1 و فیزیک عمومی 1

 

2- مشخصات درس:

1-2- اهداف آموزشی:

  • درک مفاهیم فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
  • آشنایی با قوانین ریاضی توصیف کننده پدیده های الکتریکی و مغناطیسی
  •  آشنایی با مسائل مرتبط با الکترومغناطیس و حل آنها با کوتاهترین و ساده ترین روش
  • آشنایی با کابردهای عملی الکترومغناطیس

 

2-2- مرجع اصلی درس:

فیزیک عمومی هالیدی- رزنیک- واکر ، جلد دوم : مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

3-2- مراجع کمکی:

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس برای رشته های علوم و مهندسی –دکتر جلیل راشد محصل، دکتر علی معینی

 

جهت مشاهده نمونه سوال های بیشتر برای تمرین می توانید به منابع زیر مراجعه کنید:

  1. نمونه سوالات امتحانی و تمرینات سال‌های گذشته دانشگاه تهران
  2. تمرینات آخر فصل کتاب اصلی درس
  3. تمرینات مرجع کمکی درس

 

 

3- نمره‌بندی درس:

عنوان بخش

 نمره (از 21 نمره)

ارزیابی مستمر (تمرینات و کوییزها) 4
امتحان میان‌ترم اول 4
امتحان میان‌ترم دوم 6
امتحان پایان‌ترم 7

 

4- محتوای درس:

  سرفصل محتوا مرجع
مقدمه و بار الکتریکی  مفهوم و مشخصات بار الکتریکی- قانون کولن فصل 21 کتاب
میدان الکتریکی مفهوم و تعریف میدان الکتریکی- محاسبه میدان ناشی از توزیع بارهای گسسته و پیوسته- حرکت ذره باردار در میدان الکتریکی فصل 22 کتاب
قانون گاوس تعریف و محاسبه شار الکتریکی- بیان قانون گاوس- محاسبه میدان الکتریکی با استفاده از قانون گاوس در مسائل دارای تقارن فصل 23 کتاب
پتانسیل الکتریکی تعریف پتانسیل- محاسبه پتانسیل با استفاده از روش المان گیری- محاسبه پتانسیل ناشی از توزیع بارهای متقارن-محاسبه میدان از روی پتانسیل فصل 24 کتاب
ظرفیت و خازن تعریف خازن- محاسبه ظرفیت خازن های تخت، استوانه ای و کروی- خازن با دی الکتریک- انرژی ذخیره شده در خازن فصل 25 کتاب
جریان و مقاومت تعریف جریان و مقاومت، چگالی جریان و مقاومت ویژه- محاسبه مقاومت کل قطعه فصل 26 کتاب
مدارهای الکتریکی مدارهای ساده مقاومتی- مدارات RC شارژ و درشارژ فصل 27 کتاب
میدان‌های مغناطیسی تعریف مفهموی و عملی میدان مغناطیسی- محاسبه نیروی مغناطیسی وارد بر بار متحرک و سیم حامل جریان فصل 28 کتاب
میدان های مغناطیسی ناشی از جریان محاسبه میدان های مغناطیسی بر حسب جریان ایجاد کننده آن- قانون بیوساوار- قانون آمپر- محاسبه میدان مربوط به سیم پیچ و سیم لوله  فصل 29 کتاب
10  القا و القاگرها قانون القای فارادی- شار مغناطیسی- قانون لنز فصل 30 کتاب
11  نوسانات الکترومغناطیسی و مدارات AC نوسانات LC و RLC- نوسانات واداشته- مدارات RLC در حالت تشدید- توان در جریان‌های متناوب فصل 31 کتاب

 

5- تقویم درس:

1-5- تکالیف:

تکالیف در سامانه ایلرن تعریف و تحویل گرفته می‌شود.

 

عنوان مهلت
تمرین سری 1 (میدان الکتریکی) هفته 3
تمرین سری 2 (قانون گاوس) هفته 5
تمرین سری 3 (پتانسیل و خازن) هفته 7
تمرین سری 4 (جریان- مقاومت- مدار) هفته 9
تمرین سری 5 (میدان و نیروی مغناتیسی) هفته 11
تمرین سری 6 (میدان ناشی از جریان و القا) هفته 13
تمرین سری 7 (نوسانات RLC) هفته 15

 

آزمون‌ها (در شرایط مجازی) در سامانه ایلرن و در بخش امتحانات فیزیک 2 برگزار می‌شود.

 

عنوان مهلت
آزمون میان‌ترم اول 6 آبان
آزمون میان‌ترم دوم 4 آذر
آزمون پایان‌ترم 5 بهمن