اهداف

آشنایی عمیق با مبانی نظری رشته کامپیوتر شامل الگوریتم‌ها، پیچیدگی محاسبات، سیستم‌های توزیع شده، محاسبات موازی، روشهای صوری است. علم کامپیوتر سال‌هاست که به عنوان یکی از ابزارهای مهم در حل مسائل الگوریتمی خود را نمایان کرده و پژوهشگران بسیاری را به خود جذب کرده است. موضوع یافتن راه‌حل برای مسائل گوناگون و توانائی حل مسائل پیچیده رشته الگوریتم‌ها و محاسبات را به عنوان مرکزی برای یافتن این جواب‌ها درآورده است و براین اساس ضرورت و اهمیت این رشته معلوم می‌شود.

مشخصات دوره

نوع دوره

تمام وقت

زبان دوره

فارسی

مکان برگزاری

دانشکده علوم مهندسی

شروع دوره

نیمسال اول (پاییز)

طول دوره

4 نیمسال

هزینه دوره

رایگان

افق های پیش رو

فارغ التحصیلان این رشته قادر خواهند بود که با استفاده از مباحث الگوریتم‌های گراف و شبکه، الگوریتم‌های تقریبی، الگوریتم‌های تصادفی، مدل‌سازی، توصیف ـ راستی آزمایی و تست را در حل مسائل واقعی و مطرح روز بکار برند.

سوالات متداول

....