معاونت آموزشی

دکتر حسین محمودی داریان
 
معاونت آموزشی دانشکده علوم مهندسی علاوه بر برنامه‌ریزی دروس رشته علوم مهندسی، مسؤول برنامه ریزی دروس پایه و عمومی در پردیس دانشکده‌های فنی می‌باشد. همچنین در مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) مسؤول برنامه‌ریزی دروس رشته الگوریتم و محاسبات می‌باشد.
 
شرح وظایف معاونت آموزشی دانشکده علوم به شرح ذیل می‌باشد:
    • مدیریت جلسات شورای آموزشی دانشکده
    • حضور در جلسات شورای آموزشی پردیس
    • حضور در جلسات هیئت رئیسه، شورای دانشکده، شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
    • مدیریت درخواست‌های تغییر رشته، تغییر خوشه و تحصیل در دو رشته
    • مدیریت بازنگری برنامه‌های رشته‌ها و گرایش‌ها
    • ارائه گزارش در شورای عمومی دانشکده
    • انجام سایر امور محوله از طرف پردیس
    • تعیین برنامه کلاس‌ها و امتحانات در شروع ترم و اطلاع‌رسانی به دانشجویان و اساتید
    • اطلاع‌رسانی قوانین آموزشی به اساتید جدیدالاستخدام و مدرسین مدعو
    • اعلام برنامه امتحانات و قواعد مربوطه به اساتید، دانشجویان و کارکنان مرتبط (امور عمومی)
    • نظارت بر فرآیند برگزاری امتحانات / حضور مراقبین / سرکشی به امتحانات
    • راهنمایی دانشجویان در طول انتخاب واحد (مغایرت‌ها، عدم ارائه درس، ...)
    • رسیدگی به درخواست‌های خاص در طول انتخاب واحد (رفع پیش‌نیازی، اضافه ظرفیت، ...)
    • کنترل نهایی دروس زیر حد نصاب، تصمیم‌گیری در شورای آموزشی دانشکده و ارسال به پردیس
    • مدیریت تشکیل کلاس‌ها طبق برنامه
    • مدیریت کنترل نهایی برنامه ترم (تغییرات اساتید، حذف گروه‌ها، ...)
    • مدیریت امور مربوط به انتخاب دستیاران آموزشی و کیفیت عملکرد آنها
    • مدیریت فرآیند تصویب پیشنهاد و اعلام نمره پروژه کارشناسی
    • همکاری با مسئول کارآموزی دانشکده
    • هدایت دانشجویان در خصوص نحوه‌ی تحصیل و ارائه راهکار در خصوص مشکلات تحصیلی
    • تأیید فهرست دستیاران آموزشی
    • تأیید درخواست‌های حذف پزشکی
    • اطلاع‌رسانی زمان‌بندی اعلام نمرات به اساتید (مرحله اولیه و کنترل نهایی)
    • رسیدگی به اعلام نمره پس از موعد
    • رسیدگی به درخواست‌های تغییر نمره و طرح در شورای دانشکده
    • تأیید تطبیق واحدها جهت فراغت از تحصیل و تسویه حساب
    • بررسی، مصاحبه و اعلام نتیجه متقاضیان ورود به دوره کارشناسی به عنوان استعداد درخشان
    • تعیین و تأیید رتبه‌های برتر سالیانه برای جشن فارغ‌التحصیلی
    • مدیریت درخواست‌های استفاده از سهمیه استعداد درخشان برای ورود به کارشناسی ارشد و دکتری و اعلام نتایج به پردیس
    • مدیریت درخواست‌های تک‌درس
    • تصمیم‌گیری در خصوص درخواست‌های آموزشی و مکاتبه با پردیس (ادامه تحصیل، ثبت/حذف دیرهنگام درس، ثبت دیرهنگام نمره پروژه یا کارآموزی، پاسخ به استعلام نمره، ...)
    • تعیین و معرفی فهرست دانشجویان حائز شرایط جهت شرکت در المپیاد دانشجویی
    • مدیریت تعیین خوشه دانشجویان
    • تعیین سطح دانش‌آموختگان خارج از کشور
    • تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های میهمانی، مرخصی تحصیلی، حذف پزشکی و انصراف از تحصیل
    • برگزاری/ همکاری در برنامه‌های آشنایی دانش‌آموزان برتر با دانشکده
    • اطلاع‌رسانی نکات مهم آموزشی به دانشجویان جدیدالورود در مراسم معارفه یا بعد از آن
    • رسیدگی به شکایت‌های آموزشی دانشجویان
    • نظارت مستمر بر کیفیت ارائه دروس از طریق ارتباط با دانشجویان، بررسی نتایج ارزشیابی آموزشی