اهداف

هدف از این دوره آشنایی اولیه با حوزه نوین فناوری نانو و مواد هوشمند است که اساسا حوزه‌ای بین رشته ای است . فناوری نانو ترکیبی از علم، مهندسی و فناوری است که به ابعاد نانو (معمولاً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر) وارد شده و هدف اصلی آن دستکاری ماده در ابعاد اتمی، مولکولی و زیر میکرومتر است. در این میان، مواد پیشرفته و هوشمند شامل مواد پیزوالکتریک، آلیاژهای حافظه دار، پیزومگنتیک ها، مواد با متغیرهای تابعی و کامپوزیت ها نیز مورد توجه ویژه محققان بوده و تا حد زیادی به دنیای نانو وارد شده‌اند. هدف از این دوره آشنایی و بدست آوردن توانایی های لازم در حوزه فناوری نانو (مقیاس حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر) و استفاده از آن در علوم و فناوری های مرتبط برای تولید علم و محصولات نوین می باشد. در این دوره، علاوه بر معرفی ابزارات علمی برای درک پدیده ها در مقیاس نانومتر و اتمی به روش های موجود برای دستکاری مواد در مقیاس نانومتر و انجام مهندسی در این مقیاس در زمینه های مختلف پرداخته می شود. همچنین، در این دوره کاربرد مواد پیشرفته و هوشمند در زمینه های علوم و مهندسی مختلف و روش‌های ساخت آنها مورد بحث قرار می‌ گیرد.

مشخصات دوره

نوع دوره

تمام وقت

زبان دوره

فارسی

مکان برگزاری

دانشکده علوم مهندسی

شروع دوره

نیمسال اول (پاییز)

طول دوره

4 نیمسال

هزینه دوره

رایگان

افق های پیش رو

از آن در علوم و فناوری های مرتبط برای تولید علم و محصولات نوین می باشد. در این دوره، علاوه بر معرفی ابزارات علمی برای درک پدیده ها در مقیاس نانومتر و اتمی به روش های موجود برای دستکاری مواد در مقیاس نانومتر و انجام مهندسی در این مقیاس در زمینه های مختلف پرداخته می شود. همچنین، در این دوره کاربرد مواد پیشرفته و هوشمند در زمینه های علوم و مهندسی مختلف و روش‌های ساخت آنها مورد بحث قرار می‌ گیرد.

سوالات متداول

....