فراخوان پژوهش های کاربردی

ردیف عنوان درخواست نام سازمان درخواست کننده تاریخ دریافت فراخوان آخرین مهلت ارسال شماره سند
۱ اولویت های تحقیقاتی در سامانه ساتع تا تاریخ 99/11/12 - 99/11/12 - 7894542
۲ لیست عناوین جدید پژوهشی شرکت فناوری بومرنگ دانشگاه دریانوری و علوم دریایی چابهار 1399/10/30 - 8893356
۳ اطلاع رسانی طرح فرصت‌ مطالعاتی دی 99 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1399/10/30 - 8897543
۴ لیست عناوین جدید تحقیقاتی فعال شرکت پالایش گاز پارسیان 1399/10/20 1399/10/30 7847758
۵ اولویت های تحقیقاتی در سامانه ساتع تا تاریخ 99/12/19 - 99/12/19 - 7973598

فراخوان پژوهش های بنیادی

ردیف عنوان درخواست نام سازمان درخواست کننده تاریخ دریافت فراخوان آخرین مهلت ارسال شماره سند
1 ارسال پوستر و فراخوان پنجمین کنفرانس اینترنت اشیا و کاربردها دانشگاه اصفهان باهمکاری دانشگاه مشهد 1400/2/29 1400/2/10 8891569