1- شناسنامه درس:

1-1- نام درس:

محاسبات عددی

2-1- مقطع درس:

کارشناسی

3-1- دستیاران آموزشی:

 

۱ - آقای محمدی (مکانیک)

۲ - خانم شنتیائی (مکانیک)

۳ - آقای مصوری (مواد)

۴ – آقای اشکان جعفری (برق)

۵ – آقای محمدرضا حسین‌زاده (مواد)

۶ – آقای انوشیروان مهدویان (مکانیک)

۷ – آقای نیما زمان‌پور (برق)

 

2- مشخصات درس:

1-2- اهداف آموزشی:

 

- دانشجو درکی از محاسبات با اعداد دیجیتال پیدا کند. مواردی همچون: اصول اساسی محاسبات دیجیتال - مفاهیم دقت، همگرایی و پایداری - تجزیه و تحلیل خطا‌های محاسبات - انتشار خطا‌ها در الگوریتم‌های پیچیده عددی

- دانشجو با الگوریتم‌های عددی پایدار و دقیق برای محاسبات علمی آشنا شده و مهارت بکارگیری و توسعه‌ی این الگوریتم‌ها را بیاموزد. بخصوص الگوریتم‌هایی به منظور: حل معادلات و دستگاه‌های غیرخطی - حل سیستم‌ معادلات خطی -برازش منحنی‌ها و درونیابی توابع عددی - مشتق‌گیری و انتگرال‌گیری عددی - حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی

 

2-2- مرجع درس:

درسنامه محاسبات عددی و اسلایدها و مطالب ارائه شده در کلاس

S. C. Chapra and R. P. Canale [2015] Numerical Methods for Engineers, McGraw-Hill

 

 

3- ارزشیابی درس:

- تکالیف (۱۴ نمره):

تعداد ۷ تکلیف (۲ نمره‌ای)

هر تکلیف تنها یک هفته زمان دارد

از یک ساعت تا یک هفته ۵۰٪ و بیش از یک هفته تاخیر ۱۰۰٪ نمره کسر می شود.

زبان برنامه نویسی: - پایتون – متلب - C++

در صورت مشاهده هر گونه مشابهت نامتعارف کل نمره (۲ نمره) آن تکلیف را از دست خواهید داد.

تکالیف تایپ شده، زیبا و توضیحات کافی و قابل فهم (۰.۵ نمره)

راه حل درست و پیاده سازی صحیح الگوریتم های محاسباتی (۱ نمره)

پاسخ درست (۰.۵ نمره)

درصورت نیاز از تکالیف آزمون شفاهی گرفته می‌شود.

- میانترم و پایانترم (۶ نمره)

- کوییز و مشارکت فعال در کلاس (۱ نمره اضافی)

 

4- محتوای درس:

  1. تحلیل خطاها: مفاهیم اولیه‌ی خطاها - خطای گرد کردن و برشی - ترکیب و انتشار خطاها
  2. معادلات غیرخطی: روش دوبخشی - روش نابجایی - روش نیوتن‌رافسون -  روش نقطه‌ی ثابت - بررسی همگرایی دنباله‌ها - ریشه‌های چندگانه - دستگاه معادلات غیرخطی روش نقطه‌ی ثابت - روش ژاکوبی
  3. دستگاه معادلات خطی: روش حذفی گاوس - روش گاوسجوردن برای معکوس ماتریس - روش گاوس‌سایدل
  4.  تقریب توابع و برازش منحنی: رگرسیون با استفاده از حداقل مربعات – درونیابی - روش تفاضلات تقسیم شده‌ی نیوتن - روش لاگرانژ
  5. مشتقگیری و انتگرالگیری عددی: روش نیوتن‌کاتس – قاعده‌ی ذوزنقه‌ای – قاعده‌ی سیمپسون - روش گاوس- انتگرال های ناسره - مشتقات با دقت بالا
  6.  حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی: روش بسط تیلور - روش رانگ‌کوتا - دستگاه های معادلات دیفرانسیل - معادلات دیفرانسیل از مراتب بالاتر

 

5- تقویم درس:

تاریخ مطالب تدریس مهلت ارائه تکالیف دریافت نتیجه
تا 9 مهر

آشنایی با درس محاسبات عددی

-

-

تا 16 مهر

تحلیل خطا‌ها

-

-

تا 23 مهر تحلیل خطا‌ها (ادامه)

-

-

تا 30 مهر

معادلات غیرخطی

تکلیف 1

-

تا 7 آبان

معادلات غیرخطی (ادامه)

-

تکلیف 1

تا 14 آبان

دستگاه معادلات خطی

تکلیف 2

-

تا 21 آبان

دستگاه معادلات خطی (ادامه)

-

تکلیف 2

تا 28 آبان

درونیابی و برازش منحنی

تکلیف 3

-

2 آذر

آزمون میان‌ترم

-

-

تا 12 آذر

درونیابی و برازش منحنی (ادامه)

-

تکلیف 3

تا 19 آذر

مشتقگیری و انتگرال‌گیری عددی

تکلیف 4

-

تا 26 آذر

مشتقگیری و انتگرال‌گیری عددی (ادامه)

-

تکلیف 4

تا 3 دی

معادلات دیفرانسیل معمولی

تکلیف 5

-

تا 10 دی

معادلات دیفرانسیل معمولی (ادامه)

-

تکلیف 5

تا 17 دی

معادلات دیفرانسیل معمولی (ادامه)

تکلیف 6

-

تا 24 دی

رفع اشکال

-

تکلیف 6

تا 1 بهمن

رفع اشکال تکلیف 7 -

3 بهمن

آزمون پایان‌ترم - تکلیف 7