آزمایشگاه شیمی عمومی

 

خدمات آزمایشگاهی:

  1. آزمون های شیمی عمومی 1 و 2 در بخش آموزشی( برای دانشجویان فنی مهندسی و علوم)
  2. انجام تست های مختلف شامل انواع تیتراسیون ها, شناسایی اسید – باز, منگانو متری , یدومتری , تقطیر, استخراج, کروماتوگرافی کاغذی, تعیین ویسکوزیته, رنگ سنجی, تجزیه کیفی و... در بخش پژوهشی

تجهیزات آزمایشگاه:

کوره باکسی الکتریکی 1100 درجه سانتی گراد, سانتریفیوژ, اولتراسونیک, PH متر, آون الکتریکی, ترازوی آزمایشگاهی با دقت 1 تا 4 رقم اعشار, دستگاه آب مقطر گیری 2بار تقطیر, هیتر, یخچال بزرگ آزمایشگاهی, انواع و اقسام لوازم شیشه ای از قبیل پیپت مدرج, ارلن, بشر, بالون ژوژه و... جهت آزمون های شیمیایی

 

معرفی آزمایشگاه شیمی عمومی دانشکده علوم مهندسی- سال 1400