راهنمای دانشجویان ورودی جدید
دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

مقدم شما دانشجویان گرامی را به دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران تبریک می گوییم.

 
 
ut doors

پیام تبریک ریاست محترم
دانشکده علوم مهندسی به نودانشجویان

بی شک تولید علم آمیخته با ایمان اصلی ترین رسالت مجموعه دانشگاهی می باشد و برای نیل به این آرمان متعالی و ایجاد دانشگاه تمدن ساز می بایست روحیه علم محوری توام با تدبیر، دانایی و امید بر جامعه مسلط شود و لازمه این مهّم، تلاش و کوشش شما عزیزان در دانشگاه و بسط افق های علمی کشور می باشد. آغاز سال تحصیلی جدید را به دانشجویان عزیزی که به تازگی وارد دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران شده‌اند، سایر دانشجویان و همکاران محترم تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم با اتمام واکسیناسیون سراسری دانشجویان و با عنایت یگانه ایزد منان به زودی شاهد حضور شما دانشجویان در دانشگاه بوده و بتوانیم با پذیرش مسئولیتی بیش از پیش، محیطی آرام و بانشاط، و سرشار از سلامتی برای فعالیت های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و ... شما عزیزان را در دانشکده فراهم آوریم.