آزمایشگاه سیستم­ های پیچیده مهندسی

 

آزمایشگاه سیستم­های پیچیده مهندسی به منظور طراحی سیستمی، ساخت، تجمیع و تست سیستم­های پیچیده مهندسی تحت سرپرستی دکتر احسان معانی در دانشکده فنی دانشگاه تهران تاسیس شده و هدف اصلی آن ارائه خدمات و مشاوره فنی­مهندسی به جامعه صنعتی کشور می­باشد.

فعالیت­های انجام شده در سه دسته اصلی به صورت زیر می­باشند.

پروژه­های کاربردی:

این دسته از فعالیت­های پژوهشی، به صورت قرارداد طراحی یا ساخت یک سیستم مهندسی برای ارائه به کارفرمای مشخص می­باشد. نمونه­ای از این  پروژه ها در زیر آورده شده است:

 • پیاده سازی مدل روی میز ماهواره مخابراتی (کارفرما: پژوهشکده سامانه های ماهواره)
 • تجمیع و تست مدل مهندسی ماهواره (کارفرما: سازمان فضایی)
 • طراحی، ساخت و تست یاتاقان هوایی و میز ۳ درجه آزادی (کارفرما: دانشکده علوم و فناوری­های نوین دانشگاه تهران)
 • کنترل ارتعاشات آنتن ماهواره کیوب­ست با استفاده از عملگر پیزوالکتریک (کارفرما: بنیاد ملی نخبگان)
 • فرآیندهای تست سامانه های پلتفرم نهاییGEO و طراحی بستر تست(کارفرما: پژوهشگاه فضایی ایران)

 

پروژه­های پژوهشی:

این پروژه­ها دارای کارفرمای مشخص نبوده و با توجه به سیاست­های کلان آزمایشگاه در راستای توسعه دانش و گسترش تکنولوژی بوده و معمولا نتایج پروژه­ها در مقالات و مجلات معتبر چاپ می­گردد. نمونه­ای از این فعالیت­ها به صورت زیر می­باشد:

 • آنالیز ارتعاشات میکروسکوپ نیروی اتمی
 • تعیین محل ضربه به صفحه همگن با چیدمان بهینه سنسورهای پیزوالکتریک
 • بررسی ارتعاشات آشوبناک نانو-تشدیدگر
 • طراحی سیستم جاذب انرژی امواج دریا

 

پروژه­های محصول محور:

این پروژه­ها با بررسی نیازهای موجود در جامعه تعریف شده و در نهایت به محصول تجاری منجر می­گردد.
نمونه­ای از این  پروژه ها در زیر آورده شده است:

 • طراحی و ساخت سیستم آبیاری هوشمند با قابلیت کنترل از راه دور
 • طراحی و ساخت بورد درایور پیزوالکترکی
 • طراحی و ساخت کفش هوشمند ذخیره ساز انرژی
 • طراحی و ساخت چراغ مطالعه هوشمند
 • طراحی و ساخت کنتور هوشمند در بستر اینترنت