اعضای هیات علمی

عبدالمجید بایندری مقدم

عبدالمجید بایندری مقدم،

دانشیار
  • استاد مشاور فرهنگی و علمی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 02161112153
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1418 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • استاد مشاور فرهنگی و علمی 1399←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، شیمی

1384 ← 1387

M.S ، دانشگاه شهید بهشتی ، شیمی تجزیه

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه خوارزمی ، شیمی

1377 ← 1381

فعالیت های علمی