اعضای هیات علمی

علی معینی

علی معینی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
صفحه رخ نما
Scopus
 • 579 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 1600 ارجاعات
 • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

 • عضویت در کار گروه مشورتی وزیر در حوزه فضای مجازی 1394←1395
 • کمیته اجرایی علم الکتونیک کشور 1394←1396
 • دبیر شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت عتف 1392←1398
 • مدیر کل تحول اداری و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1392←1398
 • عضو شورای پژوهشی مرکز انفورماتیک 1387←1389
 • سرپرست مرکز آموزشهای الکترونیکی 1382←1385
 • ریاست مرکز انفورماتیک 1381←1390
 • معاون مرکز انفورماتیک 1376←1381

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ساسکس ، برق

1371 ← 1375

کارشناسی ارشد پیوسته ، تهران ، برق

1355 ← 1365

فعالیت های علمی