اعضای هیات علمی

روح اله عابدیان

روح اله عابدیان،

استادیار
 • نماینده کتابخانه دانشکده علوم مهندسی
 • سرپرست گرایش محاسبات عددی
 • سرپرست گرایش علوم مهندسی محاسباتی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112232
صفحه رخ نما
Scopus
 • 48 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 59 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

 • سرپرست گرایش محاسبات عددی 1399←1401
 • سرپرست گرایش علوم مهندسی محاسباتی 1399←1401
 • نماینده کتابخانه دانشکده علوم مهندسی 1398←1400
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم مهندسی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، صنعتی امیرکبیر ، ریاضی کاربردی

1389 ← 1393

فعالیت های علمی