اعضای هیات علمی

سایه میرزایی

سایه میرزایی،

استادیار
  • عضو کارگروه بین الملل دانشکده فنی،نماینده امور بین الملل دانشکده علوم مهندسی
  • عضویت در هسته پژوهشی یادگیری ماشین و پردازش سیگنال
دانشکدگان فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112174
صفحه رخ نما
Scopus
  • 160 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 215 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه KULeuven بلژیک ، مهندسی برق- مخابرات

1389 ← 1394

M.S ، تهران- دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی برق- مخابرات

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی برق- مخابرات

1380 ← 1384

کلمات کلیدی