اعضای هیات علمی

سایه میرزایی

سایه میرزایی،

استادیار
  • عضو کارگروه بین الملل دانشکده فنی،نماینده امور بین الملل دانشکده علوم مهندسی
  • عضویت در هسته پژوهشی یادگیری ماشین و پردازش سیگنال
  • عضو حقوقی شورای پژوهشی و بین الملل دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112174
صفحه رخ نما
Scopus
  • 80 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 113 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی برق- مخابرات

… ←

فعالیت های علمی