اعضای هیات علمی

سیدعبدالرضا ترابی

سیدعبدالرضا ترابی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2807 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها